BORÇLAR HUKUKU

Borçlar hukuku, taraflar arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Borçlar hukukunun başlıca konuları; borcun veya borç ilişkisinin doğumu ve sona ermesi, borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri (alacağın devri ve borcun üstlenilmesi), özel borç ilişkileri mülkiyetin devri amacını güden sözleşmeler, kullandırma amacını güden sözleşmeler, iş görme amacını güden sözleşmeler, saklama amacını güden sözleşmeler, güvence amacını güden sözleşmeler ve isimsiz sözleşmelerdir.

Borçlar Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

 • Alacağın temlikinden kaynaklanan davalar,
 • Alacaklının temerrüdüne ilişkin davalar,
 • Bağışlamadan rücu davaları,
 • Borcun ifa edilmemesinden kaynaklanan davalar,
 • Borçlunun temerrüdüne ilişkin davalar,
 • Cezai koşuldan kaynaklanan davalar,
 • İfa imkansızlığından kaynaklanan davalar,
 • Kefaletten kaynaklı rücu davaları,
 • Müteselsil borçlarda rücu davaları,
 • Rücu davaları,
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
 • Sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan davalar,
 • Sözleşmelerden kaynaklanan davalar,
 • Vekaletsiz iş görmeden kaynaklanan davalar,
 • Vekilin sorumluluğu davaları,
 • Yetkisiz temsilden kaynaklanan davalar,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

English
MENÜ