EŞYA VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Eşya hukuku, kişiler ile eşyalar arasındaki doğrudan doğruya hakimiyet ilişkisini düzenleyen medeni hukukun bir dalıdır. Eşya hukukunun başlıca konuları; zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, sınırlı ayni haklar ve irtifak haklarıdır.

Eşya Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

• Geçit hakkı davaları,
• Geri alım (şufa) hakkından doğan davalar,
• İpotek tesisi,
• İştira (alım) hakkından doğan davalar,
• İzaleyi şüyu davaları,
• Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve buna ilişkin davalar,
• Müdahalenin men’i ve ecri misil davaları,
• Ortaklığın giderilmesi davaları,
• Önalım (vefa) hakkından doğan davalar,
• Rehin hakkı davaları,
• Taşınmazlarla ilgili tapu iptal ve tescil davaları,
• Zarar tespit davaları başta olmak üzere eşya ile ilgili tespit davaları,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

English
MENÜ