FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri mülkiyet hukuku, ekonomik değere sahip fikri emek ürünlerini koruyan hukuk dalıdır. Fikri mülkiyet hukukunun başlıca konuları; fikir ve sanat eserleri, marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret, geleneksel ürün adı, yeni bitki çeşidi, entegre devre topografyası, ticaret unvanı ve işletme adı, internet alan adıdır.

Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:
• Marka davaları,
• Patent davaları,
• Bağlantılı haklara tecavüzden doğan ceza davaları,
• Bağlantılı hakların korunmasına ilişkin tedbirler,
• Eser sahipliğinin tespiti davası,
• Fikri haklara ilişkin tazminat davaları,
• Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerinden doğan ceza davaları,
• Manevi haklara tecavüzden doğan ceza davaları,
• Mali haklara tecavüzden doğan ceza davaları,
• Mali hakların korunmasına ilişkin tedbirler,
• Mali haklara tecavüze ilişkin olan tazminat davaları,
• Saldırının engellenmesi davaları,
• Tecavüzün durdurulması davaları,
• Taklit ürünlerle ilgili el koyma ve toplatma davaları,
• Taklit markalı mallara gümrüklerde el konulması işlemleri,
• Tasarıma tecavüzün durdurulması,
• Tasarımların benzerliği sebebiyle haksız rekabet davaları,
• Tasarımın hükümsüzlüğü davaları,
• Türk Marka ve Patent Kurumu kararlarına karşı açılan davalar,
• Yoksun kalınan kârın talep edilmesi davaları,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

English
MENÜ