KAMULAŞTIRMA HUKUKU

Kamulaştırma hukuku, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Kamulaştırma hukukunun başlıca konuları; kamulaştırma şartları, kamu yararı kararı, kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti, kamulaştırma bedelinin tespiti esasları, kısmen kamulaştırma, trampa yolu ile kamulaştırma ve acele kamulaştırmadır.

Kamulaştırma Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

  • Acele kamulaştırma davaları,
  • Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları,
  • Kamulaştırma işleminin iptali davaları,
  • Kamulaştırmada faiz davaları,
  • Maddi hata düzeltim davaları,
  • Taşınmazın geri alınması davaları,
  • Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisi davaları,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

English
MENÜ