KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Kıymetli evrak hukuku, Türk Ticaret Kanunu’nda kıymetli evrak olarak tanımlanan nama yazılı senetler, hamile yazılı senetler, kambiyo senetleri, kambiyo senetlerine benzeyen senetler ve diğer emre yazılı senetler, makbuz senedi ve varantın düzenlenme şekli, devir edilmesi, türünün değiştirilmesi, ödenmesi vb. usul ve esaslarını düzenleyen hukuk dalıdır. Kıymetli evrak hukukunun başlıca konuları; nama yazılı senetler, hamile yazılı senetler, poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant, ciro, kabul, aval, ödeme, protesto vb.dir.

Kıymetli Evrak Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

• Bono ve çek nedeniyle açılan menfi tespit ve istirdat davaları,
• Bono ve çek nedeniyle açılan sebepsiz zenginleşme davaları,
• Bono ve çeke istinaden ihtiyati haciz,
• Emre yazılı kıymetli evrakın zıyaı sebebiyle iptali davaları,
• Hamiline yazılı kıymetli evrakın zıyaı sebebiyle iptali davaları,
• Nama yazılı kıymetli evrakın zıyaı sebebiyle iptali davaları,
• Poliçede sebepsiz zenginleşme davaları,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

İçeriği değiştir buraya gider, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesine tıklayın.

Soru 2

İçeriği değiştir buraya gider, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesine tıklayın.

English
MENÜ